Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Rehabilitacja zdrowotna
rehabilitacja zdrowotna Zielona Góra
Powrót do zdrowia

Dla kogo

Program skierowany jest dla mieszkańców Zielonej Góry i osób zamieszkujących teren powiatu zielonogórskiego, nowosolskiego i krośnieńskiego, w wieku aktywności zawodowej, pracujących i powracających do pracy, którzy chorują na schorzenia układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego związane ze sposobem wykonywania pracy.

Dostępem do świadczeń oferowanych w ramach Programu objęte są osoby, które: