Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Rehabilitacja zdrowotna
rehabilitacja zdrowotna Zielona Góra
Powrót do zdrowia

Powrót do zdrowia

Powszechnym problemem zdrowotnym są schorzenia układu ruchu i obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy, co wpływa istotnie na ograniczenie sprawności osób pracujących, a także często prowadzi do zaburzeń w wykonywaniu dotychczasowej pracy lub utrudnia powrót do życia zawodowego. W celu zniwelowania tego problemu stworzono Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego, skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, który został wdrożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego poprzez realizację wielu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Jednym z realizatorów powyższego programu jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., który realizuje projekt pn.: „Program rehabilitacji zdrowotnej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”. Dzięki pracy wykwalifikowanej kadry Zakładu Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej zrehabilitowano ponad 400 osób i osiągnięto założony cel, jakim był powrót do zdrowia i aktywnego życia zawodowego uczestników Programu.

Profesjonalne wsparcie fizjoterapeutów umożliwiło wprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych według indywidualnego planu rehabilitacyjnego oraz pozwoliło przygotować harmonogramy korzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych. Przewlekły stres i zagrożenia psychospołeczne, które coraz częściej towarzyszą pracy zawodowej, uzasadniały potrzebę włączenia elementów o charakterze wsparcia psychologicznego do działań profilaktycznych i leczniczych. Tu skuteczna okazała się współpraca uczestników Programu ze specjalistami z zakresu medycyny pracy i psychologami, która wzmocniła efekty nie tylko leczenia, ale też edukacji prozdrowotnej. Kadra projektu zadbała o kształtowanie właściwych postaw wspierających zdrowie, w zakresie których mieszczą się przede wszystkim: prawidłowe nawyki posturalno-ruchowe podczas pracy oraz w czasie wolnym, odpowiednia i regularna rekreacyjna aktywność fizyczna, efektywny odpoczynek oraz właściwa dieta, unikanie nadwagi i otyłości.

Kompleksowość i szeroki zakres świadczeń oferowanych w ramach Programu w bezpieczny i nieinwazyjny sposób pomogły zmniejszyć dolegliwości bólowe oraz poprawić sprawność i jakość życia uczestników Programu. Efektem programu było zatem zwiększenie liczby Lubuszan, którzy w okresie działania Programu skorzystali z rehabilitacji leczniczej a następnie po zakończeniu korzystania  z projektu, podjęli pracę lub utrzymali dotychczasowe zatrudnienie. Lubuszanie, którzy dzięki Programowi odzyskali zdrowie, są zadowoleni z efektów i liczą na kolejne projekty wspierające rehabilitację medyczną schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.