Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Rehabilitacja zdrowotna
rehabilitacja zdrowotna Zielona Góra
Powrót do zdrowia

Wykaz schorzeń

Schorzenia uprawniające do udziału w Programie:

 1. zapalenie ścięgna i jego pochewki
 1. zapalenie kaletki maziowej (najczęściej dotyczy kaletek okolicy stawu kolanowego, łokciowego, czy barkowego)
 2. uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej
 3. zapalenie okołostawowe barku zapalenie okołostawowe barku (zespół bolesnego barku)
 4. zapalenie nadkłykcia kości ramiennej zapalenie nadkłykcia kości ramiennej (łokieć tenisisty lub łokieć golfisty)
 5. zmęczeniowe złamanie kości (głównie w obrębie kości kończyn dolnych –w kości piszczelowej, kościach śródstopia, trzonie kości udowej, kości strzałkowej)
 6. mononeuropatie obwodowe z ucisku:
 1. zespół wibracyjny: postać naczyniowo-nerwowa, kostno-stawowa lub mieszana
 2. choroba dekompresyjna wywołana pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego
 3. choroby zakaźne z objawami kostno-stawowymi stawowymi (postać późna boreliozy, bruceloza)
 4. zespoły bólowe kręgosłupa (w odcinku szyjnym, piersiowym lub lędźwiowo-krzyżowym)
 5. zapalenie mięśni lub przyczepów ścięgnistych
 6. przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej
 7. martwica kości nadgarstka 
 8. choroby będące wynikiem wypadków przy pracy, a także w drodze do lub z pracy